POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów Prime Eco Life Experience

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MARVIS BIAŁYSTOK SP Z O O, ul. Przędzalniana 6H, 15-688 Białystok, KRS 0000425588, REGON 200708922, NIP 5423226286

2. Informację na temat ochrony danych osobowych na stronie internetowej www.rzemieslnicza40.pl można uzyskać pod numerem telefonu +48 791 021 709 lub mailowo: biuro@primebialystok.pl

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskanie na stronie www.rzemieslnicza40.pl poprzez formularz kontaktowy w stopce, na podstronie Kontakt oraz przycisk “Szybki kontakt” przetwarzane będą wyłącznie w celu w celu informacyjnym, wg. RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Top